Najczęściej zadawane pytania

Ile mnie to będzie kosztowało?

Jedynym kosztem, jaki ponoszą Państwo przed sprawą jest ryczałtowa opłata wpisu sądowego, wynosząca 1000 złotych (opłata jest zwrotna) oraz 220 złotych opłaty kancelaryjnej, w tym opłata za znaczki skarbowe na pełnomocnictwo dla kancelarii.
Dopiero po wygranej sprawie (i wyłącznie w wypadku wygranej) naliczone zostanie nasze wynagrodzenie wynoszące 10% uwolnionej kwoty wynikającej z harmonogramu spłaty, jednak nie mniej niż 7000 złotych, co stanowi nasze minimalne wynagrodzenie.

Czy muszę coś płacić w ciągu postępowania?

Nie, oprócz wymienionych w punkcie 1. opłat, w całym toku postępowania sądowego i pozasądowego nie ponosicie Państwo żadnych dodatkowych kosztów.
Macie Państwo w całym tym procesie zapewnione pełne zastępstwo prawne.

Ile to potrwa?

W normalnych warunkach (przed pandemią COVID-19) cały tok postępowania zamykał się między rokiem a półtora w dwóch instancjach. W obecnej chwili oszacowanie czasu trwania procesu nie jest całkowicie zależne od nas, ani od sądu.

Mam umowę z 2004 roku, czy obsługujecie takie umowy?

Czas zawarcia umowy frankowej i jej długość trwania nie ma wpływu na postępowanie prowadzące do unieważnienia lub uznania za nieważną tej umowy. Od czasu, w którym została zawarta ta umowa będzie zależał tryb podjętego przez nas postępowania sądowego, co w poszczególnych przypadkach jest indywidualnie rozpatrywane i omawiane z klientem.

Podpisałem/podpisałam do umowy aneks, w związku z czym kilka kancelarii odmówiło mi już pomocy. Czy mimo tego jestem w stanie uzyskać unieważnienie kredytu?

W momencie uznania przez sąd nieważności umowy wszelkie czynności prawne wprowadzone po jej zawarciu również są nieważne. W związku z tym obsługujemy również takie umowy.

Spłaciłem/spłaciłam już kwotę główną kredytu, ale zostało mi jeszcze kilka lat. Czy będę w stanie odzyskać nadpłacone pieniądze?

W takiej sytuacji nasze postępowanie nie rozpocznie się od procesu unieważnienia umowy frankowej, ale od razu będziemy mogli wystąpić o zwrot nadpłaconej kwoty.

Spłaciłem/spłaciłam już większość kredytu i odsetek, zostało mi do spłaty 12 tysięcy złotych. Czy opłaca mi się podejmować jakieś działania?

Prawdopodobnie w takim przypadku mamy do czynienia już ze znaczną nadpłatą, a zatem od razu możemy wystąpić o jej zwrot. W tym przypadku możemy również wystąpić do sądu o wydanie decyzji o zabezpieczeniu, czyli wstrzymaniu dalszego spłacania wymaganych rat kredytowych.

Wziąłem/wzięłam kredyt wspólnie z żoną/mężem; jesteśmy w separacji/po rozwodzie i nie mamy kontaktu. Czy mogę sam/sama wystąpić o unieważnienie kredytu?

Tak, można występować, ponieważ każda z osób podpisujących umowę kredytową ma interes prawny w jej unieważnieniu.

Czy mogę wystąpić o unieważnienie kredytu, który był wzięty we frankach (na moje konto wpłynęły franki)?

Nie. W takiej sytuacji ta umowa jest stricte umową walutową, a więc nie jest ani indeksowaną, ani waloryzowaną umową, a zatem nie będzie dało się przeprowadzić unieważnienia jej.

Czy mogę wystąpić o unieważnienie kredytu, który był wzięty na firmę?

Nie, ponieważ proces unieważnienia umowy praktycznie dotyczy wyłącznie konsumenta, a więc podmiot gospodarczy nie będzie mógł wystąpić o takie unieważnienie.

Czy były już wyroki sądowe stwierdzające nieważność kredytu we frankach?

Tak, takie wyroki wydawane są już od 2017 roku. Są szeroko opisane na stronach internetowych i w prasie. Zachęcamy do zapoznania się na przykład z udostępnionymi na naszej stronie artykułami prasowymi.

Co jeśli przegram sprawę?

Na dzień dzisiejszy procentowy udział wygranych spraw wynosi 80% do 20% przegranych, a zatem istnieje wysokie prawdopodobieństwo wygranej. W celu wyeliminowania prawdopodobieństwa przegranej podejmujemy się dwuetapowej weryfikacji każdej przesłanej do nas umowy. Dlatego też w przypadku ewentualnej przegranej nie poniesiecie państwo żadnych dodatkowych kosztów.

Czy muszę stawić się w sądzie na którymkolwiek etapie postępowania?

Nie, nie ma takiej potrzeby, ponieważ pełnomocnictwo dane przez Państwa kancelarii zapewnia państwu pełne zastępstwo procesowe.