Tak, można występować, ponieważ każda z osób podpisujących umowę kredytową ma interes prawny w jej unieważnieniu.