Prawdopodobnie w takim przypadku mamy do czynienia już ze znaczną nadpłatą, a zatem od razu możemy wystąpić o jej zwrot. W tym przypadku możemy również wystąpić do sądu o wydanie decyzji o zabezpieczeniu, czyli wstrzymaniu dalszego spłacania wymaganych rat kredytowych.