W takiej sytuacji nasze postępowanie nie rozpocznie się od procesu unieważnienia umowy frankowej, ale od razu będziemy mogli wystąpić o zwrot nadpłaconej kwoty.