W momencie uznania przez sąd nieważności umowy wszelkie czynności prawne wprowadzone po jej zawarciu również są nieważne. W związku z tym obsługujemy również takie umowy.