Jedynym kosztem, jaki ponoszą Państwo przed sprawą jest ryczałtowa opłata wpisu sądowego, wynosząca 1000 złotych (opłata jest zwrotna) oraz 220 złotych opłaty kancelaryjnej, w tym opłata za znaczki skarbowe na pełnomocnictwo dla kancelarii.
Dopiero po wygranej sprawie (i wyłącznie w wypadku wygranej) naliczone zostanie nasze wynagrodzenie wynoszące 10% uwolnionej kwoty wynikającej z harmonogramu spłaty, jednak nie mniej niż 7000 złotych, co stanowi nasze minimalne wynagrodzenie.