Nie, oprócz wymienionych w punkcie 1. opłat, w całym toku postępowania sądowego i pozasądowego nie ponosicie Państwo żadnych dodatkowych kosztów.
Macie Państwo w całym tym procesie zapewnione pełne zastępstwo prawne.