Nie. W takiej sytuacji ta umowa jest stricte umową walutową, a więc nie jest ani indeksowaną, ani waloryzowaną umową, a zatem nie będzie dało się przeprowadzić unieważnienia jej.