Nie, ponieważ proces unieważnienia umowy praktycznie dotyczy wyłącznie konsumenta, a więc podmiot gospodarczy nie będzie mógł wystąpić o takie unieważnienie.