Tak, takie wyroki wydawane są już od 2017 roku. Są szeroko opisane na stronach internetowych i w prasie. Zachęcamy do zapoznania się na przykład z udostępnionymi na naszej stronie artykułami prasowymi.